Østnorsk jazzsenter er et regionalt kompetanse- og produksjonssenter

ostnorsk logo_kvadratisk

Nyheter

Engasjement ledig

Østnorsk jazzsenter er i vekst og ønsker å bidra til å skape flere arenaer for improvisert musikk. I takt med økte arbeidsoppgaver og økt ambisjonsnivå, har vi besluttet å lyse ut engasjement(er) som prosjektleder(e) for ett år.

Av: ostnorskjazzsenter

09.05.2016 2 kommentarer

Østnorsk jazzsenterer ett av fem regionale kompetanse- og produksjonssentre for jazz og improvisert musikk. Vi har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer på Østlandet, dvs i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. 

Østnorsk jazzsenter er organisert som en frivillig forening med årsmøte annet hvert år. Medlemmene består av storband, klubber, festivaler og musikere som er medlem i Norsk jazzforum med tilhørighet i Østlandsregionen. Senteret finansieres av et statlig driftstilskudd fra Norsk kulturråd i tillegg til prosjekt- og aktivitetsmidler fra blant andre fylkeskommunene i vår region. 

Østnorsk jazzsenter driver MØST Musikknettverk Østlandet, Ensemble Denada, Sommerkurs i storbandspill med mer. 

Vi leier kontor i Kulturkvartalet Schous nederst på Grünerløkka i Oslo, samlokalisert med en rekke andre musikkorganisasjoner. For tiden er det to fast ansatte i Østnorsk jazzsenter.

Engasjement ledig

Østnorsk jazzsenter søker prosjektleder(e) for ettårig engasjement

Østnorsk jazzsenter er i vekst og ønsker å bidra til å skape flere arenaer for improvisert musikk. I takt med økte arbeidsoppgaver og økt ambisjonsnivå, har vi besluttet å lyse ut engasjement(er) som prosjektleder(e):
Vi søker én eller to prosjektledere til én heltidsstilling eller to deltidsstillinger av tolv måneders varighet.
  • Prosjekt 1: nye arenaer og nye konsertarrangører. Vi søker en prosjektleder til å utvikle og veilede nye konsertarrangører i vår region.
  • Prosjekt 2: konsert-og turnévirksomhet. Vi søker en prosjektleder til å utvikle nye konsert- og turnétilbud.

Blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

Utvikle prosjekter, utforme prosjektbeskrivelser og budsjetter, søke prosjektmidler, følge opp og gjennomføre aktiviteter, veilede og lære opp nye konsertarrangører og/eller turnébooking, evaluere tiltak og prosjekter, løpende budsjettansvar.
Stillingens nærmeste overordnede er daglig leder i Østnorsk jazzsenter.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har erfaring med konsert- og/eller turnévirksomhet. Kjennskap til musikklivet i regionen er en fordel, i likhet med kreativitet og gode samarbeidsevner.

Lønn og arbeidstid:

Lønn etter avtale. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt reiser innen Østlandsregionen.

Søknad:

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til post (a) ostnorskjazzsenter.no innen 30.mai 2016.

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Kari Grete Jacobsen tlf 2200 5628 post (a) ostnorskjazzsenter.no

2 kommentarer

  • Ragnar Torgersen

    Den 5 og 6 august arrangerte Tønsberg Jazzklubb for første gang en mini jazzfestival på tre scener på Hotell Quality Tønsberg . 5 band på fredag og fem band på lørdag . ca. 600 jazz medlemmer var meget fornøyd med arrangementet . Dette skal vi gjøre mere .

  • Ragnar Torgersen

    Grunnen til at Tønsberg Jazzklubb er blitt Norges største jazzklubb med over 1000 betalende medlemmer . Er fordi vi spiller den musikken medlemmene ønsker .Vi spiller ikke improvisert jazz musikk.

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode