MØST – MUSIKKNETTVERK ØSTLANDET

JPG Boks orange

 

MØST – Musikknettverk Østlandet er et regionalt kompetansenettverk som fra etableringen i 2010 og fram til og med i år (2017) har vært drevet som et prosjekt under  Østnorsk jazzsenter.
Norsk kulturråd har i 2017 vedtatt at MØST må etableres som en egen organisasjon utenfor Østnorsk jazzsenter, og vi inviterer derfor til åpne møter om prosessen videre:

  • Åpent møte, onsdag 23.august kl 14-15. Kulturhuset, Oslo
  • Åpent møte, mandag 28.august kl 10-11. Tante Gerdas kulturkontor, Hamar
  • Åpent møte, mandag 28.august kl 14-15. Café Stift, Lillehammer
  • Åpent møte, fredag 22.september kl 13-14. K60, Fredrikstad

Alle aktører i musikkbransjen er velkomne til å delta på møtene. Påmelding på www.mxst.no
Vi tar sikte på å etablere et interimsstyre etter disse møtene. Interimsstyret legger opp en plan for og kaller inn til et stiftelsesmøte årsskiftet 2017/2018.

Formålet for MØST er å heve kompetansen innen musikkbransjen i vår region for å sette utøverne og andre bransjeaktører bedre i stand til å leve av virksomheten sin.

Vi arbeider for og i Østlandsfylkene, og vi har et nært samarbeid med en lang rekke aktører og organisasjoner på musikkfeltet.

Trond Grovane Moe er prosjektleder for MØST.
trond(a)mxst.no tlf 2200 5629

Alle aktiviteter er åpne og man trenger ikke å være medlem noe sted for å delta på våre tilbud.

MØST mottar drifts- og prosjektmidler fra Norsk kulturråd, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Hedmark fylkeskommune.

Info om kurstilbud finner du på www.mxst.no
Vi har også en superbra søknadskalender

————————————————————————————————————————–

Fra forsiden

Nyhet

Ledige plasser på Sommerkurs i storbandspill!

Vi har ledige plasser på storbandsommerkurset og påmeldingsfristen utvides derfor til 17. mai. Vi søker spesielt etter trommer, bass og gitar/piano, men har også ledige plasser på andre instrumenter.

Nyhet

Høringsinnspill til regionreform

Østnorsk jazzsenter har levert høringsinnspill til Kommunal og moderniseringsdepartementet i forbindelse med Ekspertutvalgets forslag til desentralisering av oppgaver fra staten til de nye fylkeskommunene.