MØST – MUSIKKNETTVERK ØSTLANDET

 

 

MØST – Musikknettverk Østlandet er et regionalt kompetansenettverk som fra etableringen i 2010 og fram til januar 2018 har vært drevet av  Østnorsk jazzsenter.
Norsk kulturråd har i 2017 vedtatt nye retningslinjer for finansiering av de regionale kompetansesentrene for musikk, og MØST er derfor etablert som egen forening adskilt fra Øj. 

Stiftelsesmøtet for MØST ble avholdt 11.jan 2018 på Kafé Hærverk i Oslo.

 

Les alt om MØST Musikknettverk Østlandet på www.mxst.no
Der finner du også en superbra søknadskalender

 


Årsmelding 2017 MØST
Årsmelding 2016 MØST
Årsmelding 2015 MØST
Årsmelding 2014 – MØST
Årsmelding 2013 MØST
Årsmelding 2012 MØST
Årsmelding 2011 ink MØST
Årsmelding 2010 ink RKØ

Fra forsiden

Nyhet

Ung sommerjazz

Ungdomsjazzorkestrene våre spiller seg gjennom inn- og utland i hele sommer, med startpunkt på Musikkfest Oslo juni og sesongavslutning på Oslo jazzfestival i august.

Nyhet

Høringsinnspill til regionreform

Østnorsk jazzsenter har levert høringsinnspill til Kommunal og moderniseringsdepartementet i forbindelse med Ekspertutvalgets forslag til desentralisering av oppgaver fra staten til de nye fylkeskommunene.