Nyheter

Eline Melgalvis til MØST

Eline Melgalvis starter 1.september i en ny prosjektlederstilling i MØST Musikknettverk Østlandet for Østnorsk jazzsenter.

Foto: Trond Stenseth Moe

Eline har ett års permisjon fra stillingen som daglig leder i Oslo musikkråd. Hun skal det neste året arbeide med å etablere og utvikle kompetansetiltak for MØST, ett av seks regionale kompetansenettverk på musikkområdet. MØST Musikknettverk Østlandet administreres fra Østnorsk jazzsenter, og Melgalvis får kontorplass på jazzsenterets adresse i Schous kulturkvartal på Grünerløkka i Oslo.

– Jeg ser fram til å fortsette samarbeidet som MØST Musikknettverk Østlandet har med en lang rekke musikkaktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Målet er å etablere tjenester som er etterspurt i musikkfeltet og å bidra til et sterkere nettverk mellom bransjeaktører i regionen, sier Eline Melgalvis.

Eline Melgalvis har vært daglig leder i Oslo musikkråd hvor hun har jobbet med en rekke prosjekter som Musikk i fengsel og frihet, Arrangørskolen, Ungdommens kulturmønstring, kartlegging av kulturarealer i Oslo, Oslo kulturnatt med mer. Sammen med AKKS hadde Eline og Oslo musikkråd ansvar for gjennomføringen av festforestillingen foran Stortinget under stemmerettsjubileet 11.juni 2013.

 

MØST Musikknettverk Østlandet har som formål å heve kompetansen innen sjangrene jazz, folkemusikk, pop/rock og verdensmusikk. Overfor utøverne legger vi spesielt vekt på å formidle kompetanse som setter dem bedre i stand til å leve av sin musikkutøvelse. MØST arbeider for og i Østlandsfylkene, men samarbeider også med de andre regionale nettverkene og andre regionale og nasjonale musikkorganisasjoner. MØST mottar driftsmidler fra Norsk kulturråd, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
www.møst.org

 

Fra forsiden