Om Østnorsk jazzsenter

Kontakt:

Østnorsk jazzsenter
besøksadresse: Filmens hus, inngang Skippergata 17, 0152 Oslo
postadresse: Dronningens gate 16, 0152 Oslo
post(a)ostnorskjazzsenter.no
tlf: +47 2200 5628

org.nr: 880 349 392
bank: 5122 05 83949


Ansatte:

Kari Grete Jacobsen, daglig leder
post(a)ostnorskjazzsenter.no
tlf 2200 5628 / 916 74 744


 

Audun Ellingsen, produsent
audun(a)ostnorskjazzsenter.no
tlf 2200 5628 / 915 45 182


Anders Eriksson, produsent for Oslo jazzensemble
anders(a)oslojazzensemble.no
tlf 9160 6060


Fakturainfo:

Vi tar aller helst i mot faktura i EHF-format. Org nr 880 349 392.
Alternativt som pdf eller jpg VEDLEGG til ostnorskjazzsenter(a)ebilag.com

Faktura må inneholde informasjon om hvilke varer eller tjenester som er levert, når og hvor dette har funnet sted, samt navn på referanse og navn på prosjekt, takk.


Logo:

Last ned vår logo:

ta kontakt hvis du trenger eps.


Østnorsk jazzsenter mottar tilskudd fra
Kulturdepartementet / Norsk kulturråd – statlig driftstilskudd og ensembletilskudd
Viken fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune
Oslo kommune – driftstilskudd til kunst og kulturtiltak

Østnorsk jazzsenter mottar også prosjektstøtte til en rekke tiltak og aktiviteter fra bl.a. Fond for utøvende kunstnere, KOMP, Musikkens studieforbund, Norsk jazzforum og Norsk kulturråd.

Østnorsk jazzsenter er medlem i Norsk jazzforum, Europe Jazz Network, Balansekunst og musikkrådene i vår region.

De fem regionale jazzsentrene ble evaluert av Norsk kulturråd way back i 2005. Evalueringsrapporten kan leses her.


Styret i Østnorsk jazzsenter mai 2022 – vår 2024:

 • Styreleder Nina Kongtorp, tlf 4682 1378 ninkon (a) lorenskog.kommune.no
 • Solveig Skår
 • Magnus Skavhaug Nergaard
 • Hilde Marie Holsen
 • André Jamal Ishak
 • Halvor Voldstad
 • vara, Martin Myhre Olsen
 • vara, Anne Moberg

Valgkomité 2024:

 • Hayden Powell, leder
 • Ragnhild Menes
 • Henriette H. Eilertsen
 • Dag Erik Knedal Andersen

Regnskapsfører: Sjølyst regnskap ans, Lise-Line Gudbrandsen 2255 5978
Revisor: Crowe Partner Revisjon as, Joachim Amundsen Trana 2193 9300

Neste årsmøte: mandag 22. april 2024


Årsmelding 2022
Årsregnskap 2022

Årsmelding 2021
Årsregnskap 2021

Årsmelding 2020
Revidert regnskap 2020

Årsmelding 2019
Revidert regnskap 2019

Årsmelding 2018
Revidert regnskap 2018

Årsmelding 2017 Østnorsk jazzsenter
Årsregnskap 2017
Årsmelding 2017 MØST

Årsmelding 2016 Østnorsk jazzsenter
Regnskap 2016
Årsmelding 2016 MØST

Årsmelding 2015
Regnskap 2015
Årsmelding MØST 2015

Årsmelding 2014
Regnskap 2014
Årsmelding 2014 MØST

Årsmelding 2013
Årsmelding 2013 MØST
Årsregnskap 2013

Åsmelding 2012
Årsmelding 2012_MØST

Årsmelding 2011
Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004
Årsmelding 2003
Årsmelding 2002

Årsregnskap 2011

Vedtekter – sist endret i 2020

Etiske retningslinjer

Strategiplan 2022_2026

Protokoll fra årsmøtet 2022
Protokoll fra årsmøtet 2020
Protokoll fra årsmøtet 2018
Protokoll fra årsmøtet 5 april 2014
Protokoll fra årsmøte 28. april 2012 Østnorsk jazzsenter
Protokoll årsmøte 2010 Østnorsk jazzsenter


Styremøter 2023:

 • 5. september 2023, Oslo
 • 17. oktober 2023, Oslo
 • styreseminar 28. november 2023
 • 29. januar 2024
 • (digitalt møte) 26. februar 2024
 • 18. mars 2024

alle medlemmer er velkomne til å spille inn saker eller temaer som man ønsker at styret skal ta opp.

Retningslinjer for styrets arbeid_vedtatt 12 juni 2010 Østnorsk jazzsenter

 


Tidligere styremedlemmer:

Styret 2020 – 2022:

 • Styreleder Nina Kongtorp (AU)
 • Solveig Skår (AU)
 • Magnus Skavhaug Nergaard (AU og musikerutvalg)
 • Hilde Marie Holsen (AU og musikerutvalg)
 • Rita Rohdin Nyhuus
 • Halvor Voldstad
 • vara, Martin Myhre Olsen (musikerutvalg)
 • vara, Kjersti Wøllo

Styret 2018 – 2020:

 • Styreleder Nina Kongtorp
 • Nestleder Solveig Skår
 • Magnus Skavhaug Nergaard
 • Rita Rohdin Nyhuus
 • Marius Stenberg
 • Merete Rustand Solli
 • vara, Hilde Marie Holsen
 • vara, Anders Thorén

Styret 2016 – 2018:

 • Styreleder: Nina Kongtorp
 • Nestleder: Audun Reithaug
 • Rita Rohdin Nyhuus
 • Hayden Powell
 • Anne Toril Kasin
 • Morten Tørmoen
 • vara, Siv Øyunn Kjenstad
 • vara, Live Foyn Friis

Styret 2014 – 2016:

 • Styremedlem til 10.sep 2015 / styreleder fra 10.sep 2015: Audun Reithaug
 • Nestleder, Kai Gustaven
 • Kjersti Løken
 • Hayden Powell
 • Line Juul
 • vara, Eyolf Dale
 • vara, Truls Gjefsen
 • Styreleder tom 10.sep 2015 Ingrid Brattset (fratrådt pga andre verv)

Styret 2012 – 2014:

 • Styreleder: Frode Sannum,
 • Ingrid Brattset
 • Ellen Brekken
 • Øyvind Larsen
 • Linda Skipnes Strand
 • Kai Gustavsen
 • vara, Torstein Ellingsen
 • vara, Unni Valle

Styret 2010 – 2012:

 • Styreleder: Frode Sannum
 • Nestleder: Kari Rolland
 • Lars Kurverud
 • Atle Nymo
 • Arve Ringstad
 • Ingrid Brattset
 • Jon Petter Lindberg
 • Ellen Brekken
 • 1.vara, Guro Gravem Johansen
 • 2.vara, Lars Tormod Jenset
 • 3.vara,  Grethe Johnsrud

Styret 2008 – 2010:

 • Frode Sannum, leder
 • Kari Rolland, nestleder
 • Elisabeth Dahl
 • Lars Holmen Kurverud
 • Atle Nymo
 • Tord Johansen
 • Arve Ringstad
 • Guro Gravem Johansen
 • Karin Krog, 1.vara
 • Hanne Christensen, 2.vara
 • Svein Ole Åstebøl, 3.vara

Styret 2006 – 2008:

 • Elisabeth Dahl, styreleder
 • Morten Halle, 1.nestleder
 • Reidun Teigen, 2.nestleder
 • Tord Johansen
 • Kari Rolland
 • Per Zanussi
 • Arve Ringstad
 • Håvard Bertling
 • Erica Berthelsen, vara
 • Håvard Skaset, vara
 • Oda Christensen, vara

Styret 2004 – 2006:

 • Ottar Gjerde, styreleder
 • Roger Johansen, 1.nestleder
 • Reidun Teigen, 2.nestleder
 • Knut Linstad
 • Ann Iren Ødeby
 • Håvard Bertling
 • Staffan William-Olsson
 • Kevin Aall
 • Tonny Kluften
 • Morten Halle, vara
 • Per Steffensen, vara
 • Odd Brubak, vara
 • Tord Johansen, vara
 • Oda Christensen, vara
 • Solveig Slettahjell, vara
 • Frode Nymo, vara
 • Stine Tøndevold, vara

 

Fra forsiden