OJKOS

OJKOS er et regionalt orkester for profesjonelle jazzkomponister i etableringsfasen som holder til på Østlandet. Prosjektet tok form våren 2018 som et samarbeid mellom Østnorsk jazzsenter og en prosjektgruppe på fem jazzutøvere og -komponister.

OJKOS skal være en arena for komponering av ny musikk der alle medlemmene rullerer på å ha kunstnerisk ansvar. På denne måten får alle i praksis mulighet til å være leder for «sitt eget» orkester i en sammenhengende prosjektperiode.

For å være medlem av OJKOS må en både ha kompetanse som komponist og som utøver, en må være i etableringsfasen som komponist, og en må være mellom 25 og 33 år. I tillegg må både musikk og utøving være progressiv, personlig og nyskapende. Til søknadsfristen 01.05.18 kom det inn 30 søknader, hvor 16 stykker ble valgt ut av en komité bestående av prosjektgruppa, Helge Sunde (professor ved Norges Musikkhøgskole) og Audun Ellingsen (produsent i ØJS).

Orkesteret starter øvelsene sine tirsdag 21.august og skal øve fast på Victoria Nasjonal jazzscene annenhver uke fram mot jul.

Konserter:

16. oktober kl 19: Victoria Nasjonal jazzscene, Oslo

11. desember kl 19: Victoria Nasjonal jazzscene, Oslo

Fra forsiden