Prosjekt

MØST – Musikknettverk Østlandet

MØST – Musikknettverk Østlandet er et regionalt kompetansenettverk som administreres av Østnorsk jazzsenter.

JPG Boks orange

MØST – Musikknettverk Østlandet er et regionalt kompetansenettverk som administreres av Østnorsk jazzsenter.

Formålet for MØST er å heve kompetansen innen musikkbransjen i vår region for å sette utøverne og andre bransjeaktører bedre i stand til å leve av virksomheten sin.

Vi arbeider for og i Østlandsfylkene, og vi har et nært samarbeid med en lang rekke aktører og organisasjoner på musikkfeltet.

Trond Grovane Moe er prosjektleder for MØST.
trond(a)musikknettverk.no tlf 2200 5629

I 2014 har vi gjennomført 67 aktiviteter/kurs/workshops for 1693 deltakere. Alle aktiviteter er åpne og man trenger ikke å være medlem noe sted for å delta.
Last ned Årsmelding 2012_MØST

MØST mottar prosjektmidler fra Norsk kulturråd, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.

Les mer på  www.musikknettverk.no

Fra forsiden