Nyheter

Utsetter årsmøtet

Styreleder Nina Kongtorp utsetter årsmøtet inntil videre. Ny dato kommer så snart det er tilrådelig å møtes igjen.

Vinteren er her, og da er det bra sikkert at våren – og årsmøtetida – ikke kan komme tidsnok. Østnorsk jazzsenter har derfor booket møterom på Kulturhuset i Oslo, og ber medlemmene om å holde av lørdag 18. april 2020, ca kl 12 – 18. Ny dato for årsmøtet kommer etterhvert – stay frisk så lenge!

Foruten de vanlige årsmøtesakene, vil medlemmene også behandle forslag til vedtektsendringer og motta informasjon om hvilke konsekvenser regionreformen får for Østnorsk jazzsenter. Blant annet fører reformen til at fylkene Vestfold og Telemark slås sammen fra 1. januar 2020. Østnorsk jazzsenter og Sørnorsk jazzsenter har derfor hatt dialog om at Vestfold innlemmes i Sørnorsk jazzsenters geografiske virkeområde. Dialogen har også vært ført i møte med de to fylkeskommunene, og Vestfold fylke har allerede vedtatt at eksisterende samarbeidsavtale med Østnorsk jazzsenter overføres til Sørnorsk jazzsenter fra og med 2020.

Alle medlemmer av Norsk jazzforum som sogner til Østlandet (inkludert Vestfold) er medlemmer av Østnorsk jazzsenter, og kan stille på årsmøtet. Hvert medlemslag (klubber, festivaler og storband) har én stemme hver. Musikermedlemmer har også én stemme hver. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

På årsmøtet velges nytt styre, til sammen seks faste medlemmer inkludert leder, pluss to varaer. Styret velges for hele årsmøteperioden, som er to år – dvs fra april 2020 og fram til neste årsmøte i april 2022.
Alle som ønsker å melde seg til tjeneste som styremedlem, eller som har forslag til kandidater, kan ta direkte kontakt med valgkomiteen:
Ragnhild Menes – tlf 918 87 487
Tore Flesjø – tlf 930 95 055

 

Påmelding
Meld deg på årsmøtet ved å sende e-post til post(a)ostnorskjazzsenter.no innen 3.april. Si fra om evt diett eller matallergier.

 

Sakspapirer sendes ut senest én uke før møtet. Inntil da kan alle kose seg med:
Årsmelding 2018 Østnorsk jazzsenter
Strategiplan 2018_2022 Østnorsk jazzsenter
Vedtekter for Oestnorsk jazzsenter

 

(sist oppdatert 25.mars.) 

Fra forsiden