Nyheter

Årsmøte i Østnorsk jazzsenter

Etter måneder med utsettelser, har styret i Østnorsk jazzsenter besluttet å gjennomføre fysisk årsmøte mandag 21.september kl 14.

Daglig leder i Østnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, håper på normalt oppmøte på årsmøtet 21.september.

– Opprinnelig skulle årsmøtet vært gjennomført i april.  Etter måneder med utsettelser og avlysninger, har vi nå bestemt oss for å avholde møtet mandag 21.september kl 14  – 17 på Nasjonal jazzscene Victoria, forteller daglig leder i Østnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen. – I et normalår består årsmøtet av opp mot 50 personer, og et slikt oppmøte er håndterlig innenfor nåværende strenge smitteverntiltak.

I følge vedtektene skal årsmøtet kalles inn med seks ukers varsel. Det opprinnelige møtet som var planlagt til april ble kalt inn innen fristen. Møtet i september blir kalt inn med vel fire ukers varsel. 

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til møtet i april. Ettersom møtet har blitt utsatt, blir det også ny frist for innmelding av saker fredag 4.september. Forslag sendes til post(a)ostnorskjazzsenter.no.

Stemmeberettigede
Alle medlemmer av Norsk jazzforum som sogner til Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark , Oppland, Buskerud og Vestfold kan stille på årsmøtet.

  • Hvert medlemslag (dvs storband, klubber og festivaler) møte med en stemmeberettiget representant.
  • Fra musikergrupperingen kan alle medlemmer stille på årsmøtet.
  • Hver representant har én stemme. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.
  • Medlemslagene kan stille med inntil 2 observatører som har talerett.

Årsmøtet gjennomføres fysisk. Møtet blir ikke strømmet og det blir ikke anledning til å stille via video eller telefon.

Dagsorden
Møtet vil behandle de vanlige sakene, dvs godkjenning av representanter, innkalling og dagsorden, godkjenning av styrets beretning og regnskap, vedtak av strategiplan for kommende periode, samt valg av nytt styre, valgkomité og revisor. Sakspapirene blir gjort tilgjengelig én uke før møtet finner sted, og det blir trykket opp sett som deles ut på møtet.

Smitteverntiltak
Deltakerne oppfordres til å overholde 1-metersregelen både ved ankomst, gjennomføring og hjemreise fra møtet. Møteledelsen lover å  besørge håndsprit til alle.

For å unngå å kollektivreiser i rushtida er møtetida berammet fra kl 14 til kl 17, med mulighet for å avvente hjemreise fram til kl 18.

Underveis i møtet besørges enkel, platsinnpakket matservering. Nasjonal jazzscene har effektive smittevernstiltak for annen servering.

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Ettersom møtet avholdes under strenge smittevernsregler blir det verken felles middag eller konsert etter møtet.

– Vi gjør det så kort og enkelt som mulig i år, og det blir derfor ingen faglige eller kunstneriske innslag utenom de faste årsmøtepostene, avslutter Kari Grete Jacobsen.

Påmelding
Påmelding til post(a)ostnorskjazzsenter.no innen fredag 4.sep.
E-posten må inneholde navn, telefonnummer og hjemadresse, samt navn på lag for de som representerer et medlemslag. 

Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

Fra forsiden

Nyheter

Kontraktsformuleringer under pandemien

De fem regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har sammen utarbeidet anbefalte kontraktsformuleringer for konserter som bookes under pandemien. Hensikten er å i størst mulig grad ivareta både arrangører og musikere ved eventuell avlysninger.

Nyheter

Kulturrådet utsetter varslede endringer

Kulturrådet melder 28. januar at de utsetter de varslede endringene av retningslinjer for tilskudd, og dermed vil det være mulig å benytte tilskudd til nødvendige avlysninger, også etter 2. desember.