Nyheter

Kaller inn til årsmøte i Østnorsk jazzsenter

Årsmøtesesongen ligger foran oss, og styret i Østnorsk jazzsenter er i full gang med planlegge vårens høydepunkt; årsmøtet i foreningen Østnorsk jazzsenter søndag 8. mai kl 12 – 16 på Nasjonalmuseet – Arkitektur i Oslo.

Alle medlemmer i Norsk jazzforum med tilhold i Oslo, Viken og Innlandet, det vil si både musikere, klubber, festivaler, storband og utdanningsinstitusjoner, er invitert til møtet. Medlemmene har én stemme hver, og man må møte opp for å kunne avgi stemme. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Barnejazzbølgen er i gang
-Rekruttering av barn og unge til musikken og jazzen er et viktig tema for oss, forteller styreleder Nina Kongtorp. -Årsmøtet åpner derfor med en faglig bolk hvor vi presenterer det imponerende arbeidet som gjøres med barnejazzgrupper i vår region. Vi ønsker å synliggjøre og vise fram det gode arbeidet som gjøres, og vi har rett og slett en slu baktanke om at flere miljøer og aktører skal la seg inspirere og begeistre til en sånn grad at det blir etablert flere lokale barnejazzband. Barnejazzbølgen er definitivt i gang, og Østnorsk jazzsenter vil gjerne bidra til at enda flere barn og unge får mulighet til å spille sammen og oppleve positive musikalske fellesskap, sier styreleder Nina Kongtorp.  

Tar imot forslag til saker
Årsmøtet har også en bolk hvor medlemmene kan foreslå saker til behandling. Store og omfattende saker bør sendes inn som skriftlige forslag i forkant av møtet, gjerne med forslag til konkret vedtak. Frist for å sende inn slike forslag er fredag 8. april. 

De faste punktene og valg
Ut over faglig bolk og innkomne forslag, skal også de ordinære sakene behandles på møtet:

  • godkjenning av innkalling og dagsorden
  • valg av møteleder, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere
  • godkjenning av regnskap og årsmeldinger for 2020 og 2021
  • valg av styreleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer
  • valg av valgkomité

Styret for perioden 2020 – 2022 består av Nina Kongtorp, styreleder, Solveig Skår, nestleder, Hilde Marie Holsen, Rita Rohdin Nyhuus, Halvor Voldstad og Magnus Skavhaug Nergaard. Martin Myhre Olsen og Kjersti Wøllo er varaer. Hele styret er på valg.

Valgkomiteen tar i mot forslag til nye kandidater. Ta kontakt med valgkomiteens leder Ragnild Menes ragnhild(a)kongsbergjazz.no eller en av de andre medlemmene i valgkomiteen: Henriette Hvidsten Eilertsen, Hayden Powell og Dag Erik Knedal Andersen.

Påmelding
Påmelding til årsmøtet gjøres via

dette google-skjemaet.

Deltakelse på møtet er gratis. Velkommen!


Vedtekter for Østnorsk jazzsenter_sist endret i 2020

Fra forsiden