Nyheter

Fornyet tillit til styret og valg av to nye styremedlemmer i Østnorsk jazzsenter

Østnorsk jazzsenter avholdt årsmøte søndag 8. mai med enstemmige vedtak over hele linja.

Styreleder Nina Kongtorp fikk fornyet tillit fra årsmøtet, og ble valgt ved akklamasjon til sin fjerde toårs-periode som leder for styret i Østnorsk jazzsenter.

De 18 oppmøte årsmøtedeltakerne klappet også inn styremedlemmene Solveig Skår, Hilde Marie Holsen, Magnus S. Nergaard, Halvor Voldstad og Martin Myhre Olsen til gjenvalg for kommende periode, samt to nye medlemmer til styret: André Ishak Jamal (Oslo jazzfestival) og Anne Moberg (Kullebunden jazz).

Også valgkomiteen fikk fornyet tillit, og Hayden Powell (leder), Ragnhild Menes, Henriette Hvidsten Eilertsen og Dag Erik Knedal Andersen ble, i likhet med styrerepresentantene, valgt med applaus. Valgkomiteen vil starte sitt arbeid for kommende periode rundt årsskiftet 2023/2024 opp mot årsmøtet i 2024.

Videre godkjente årsmøtet både innkalling, strategiplan, årsmeldinger og regnskaper for perioden 2020 – 2021. I henhold til vedtak på årsmøtet lyder Østnorsk jazzsenters visjon som før: Et rikt og mangfoldig musikktilbud over hele landet. Også misjonen ble videreført: Kompetanse, motivasjon og produksjon for musikere og arrangører.

Innsatsområdene for kommende periode er også  de samme som før:

  1. Musikkproduksjon
  2. Talentutvikling
  3. Utvikle musikkfeltet, herunder drive interessepolitikk, samarbeide med andre aktører i det frie musikkfeltet og drive publikumsutvikling.

Årsmøtet ble innledet med en kort faglig sesjon med informasjon om etablering og drift av barnejazzgrupper, herunder en kort videopresentasjon av den utmerkede jazzskolen Kråkstad Jazz i Nordre Follo kommune i Viken. Østnorsk jazzsenter har som mål at det skal etableres flere barnejazzorkestre rundt om i vår region.

Protokoll fra årsmøtet i Østnorsk jazzsenter 8. mai 2022

 

Levende musikk gjør seg alltid, også på møte. Her ved Buskerud ungdomsjazzorkester med Magnus Aannestad Oseth og Steffen Granly. Foto: Østnorsk jazzsenter.

Fra forsiden