Nyheter

Kaller inn til årsmøte i Østnorsk jazzsenter

Styret i Østnorsk jazzsenter varsler at årsmøtet 2024 avholdes mandag 22. april på Kulturhuset i Oslo.

Sola har snudd og om et par måneder er våren og den fine årsmøtetida her! Styret i Østnorsk jazzsenter ser fram til en herlig vintersesong, men har også startet planleggingen av årsmøtet for 2024 som vi finne sted kl 16 – ca 20 mandag 22. april 2024 på Kulturhuset i Oslo.

Møte- og stemmerett
Alle medlemmer i Norsk jazzforum med postadresse på Østlandet har stemmerett på årsmøtet i Østnorsk jazzsenter. Lagsmedlemmer, dvs klubber, storband og festivaler, har én stemme per organisasjon, mens musikermedlemmene har én stemme per person. Man kan ikke stille med fullmakt på vegne av andre. Lagsmedlemmene har, i tillegg til én stemmeberettiget representant, også møterett for to observatører med talerett.

Årsmøtet skal behandle:

 • årsmelding for 2022 og 2023
 • regnskap for 2022 og 2023
 • visjon- og strategiplan
 • velge styre og utpeke revisor
 • innkomne saker fra medlemmene

Sakspapirer gjøres tilgjengelig én uke før møtet.

Forslag til saker
Medlemmene kan sende inn forslag til saker innen 25. mars 2024. Forslaget må si noe om hva man ønsker at skal vedtas, og sendes til post(a)ostnorskjazzsenter.no

Valgkomiteens arbeid
Hele styret er på valg. Forslag til styrerepresentanter kan sendes til valgkomiteen v/

 • Hayden Powell, leder, 938 37 707
 • Ragnhild Menes
 • Henriette Eilertsen
 • Dag Erik Knedal Andersen

Nåværende styre
Det nåværende styret for Østnorsk jazzsenter består av

 • Nina Kongtorp, styreleder, 468 21 378
 • Solveig Skår, nestleder
 • Hilde Marie Holsen
 • Magnus Skavhaug Nergaard
 • André J. Ishak
 • Halvor Voldstad
 • Anne Moberg, vara
 • Martin Myhre Olsen, vara

Påmelding årsmøte 2024

Deltakelse på møtet, inkludert kaffe og lunsj, er gratis. Påmeldingsfrist mandag 22. april 2024.
Ditt navn
Navn på klubb, storband eller festival hvis du møter på vegne av et medlemslag.
Epostadresse

Velkommen!

Fra forsiden

Nyheter

Jazzkurs 2024 er i gang!

23 unge musikere fra hele landet møtes til Jazzkurs i regi av Kråkstad Jazz og Østnorsk jazzsenter.