Nyheter

Innkalling til årsmøte

Alle medlemmer i Østnorsk jazzsenter innkalles til årsmøte lørdag 28. april 2012.

Alle som er medlem i Norsk jazzforum og som bor på Østlandet kan stille på Østnorsk jazzsenters årsmøte.

Musikermedlemmene har individuelle stemmer. Lagene (dvs klubber, storband og festivaler) kan møte med flere representanter, men kun én kan stemme for hvert lag.

Endelig dagsorden med sakspapirer sendes ut på epost én uke før møtet. Dette sendes kun ut til de som har meldt seg på.

PROGRAM:
kl 11: omvisning på Popsenteret, populærmusikkens hus i Oslo
kl 12: lunsj på DogA
kl 1230: møtestart på DogA
ca kl 17: møteslutt
ca kl 18: middag

OMVISNING:
Oslo har fått et splitter nytt popsenter i bakgården på Schous kulturbryggeri på Grünerløkka. Popsenteret i Oslo er et museum og opplevelsessenter for norsk populærmusikk. Popsenteret er et sted for folk i alle aldre som ønsker å vite mer om norsk populærmusikk – fra de første kommersielle norske innspillingene i 1904 og frem til i dag. Senteret består av fire etasjer viet norsk populærmusikk i fortid, nåtid og fremtid, med faste og skiftende utstillinger, interaktive opplevelser samt ”gjør-det-selv-stasjoner”. Her er det muligheter for gjenhør og gjensyn med innspillinger, opptak og videoer fra jazzens tidlige, så vel som senere, år i Oslo og i Norge. Vi får en egen omvisning som starter presis kl 11. Her må man møte presis for å få med seg alle gullkorna!
http://www.popsenteret.no

FORELØPIG DAGSORDEN:
1. Godkjenninger (av stemmeberettigede, innkalling, dagsorden og forretningsorden) og valg av møteledere mm
2. Årsmeldinger for 2010 og 2011: hva Østnorsk jazzsenter har gjort de to siste år
3. Regnskap for 2010 og 2011
4. Diskusjonssak om framtida for Østnorsk jazzsenter og samhandling med resten av musikkfeltet. Som mange vet er det etablert regionale nettverkssamabeid mellom jazzsentrene og ulike regionale aktører og organisasjoner for rock og folkemusikk. Hva medfører samarbeidet i disse nettverkene, og hva bør vi satse på av samarbeid med andre sjangre framover?
5. Styret legger fram forslag til ny visjon- og strategiplan for neste fireårsperiode
6. Orientering om budsjett for 2012
7. Vedtektsendringer: styret leggeer fram forslag til endringer i vedtektene
8. Innkomne saker: medlemmene kan foreslå saker som skal behandles av årsmøtet. Saker sendes til styret eller adm (kontaktinfo under)
9. Valg av nye styremedlemmer og ny valgkomité

FORSLAG TIL SAKER SOM MEDLEMMENE ØNSKER Å TA OPP:
Alle medlemmer kan foreslå saker som ønskes tatt opp på møtet. Slike forslag må sendes inn innen fire uker før møtet avholdes, det vil si innen lørdag 31.mars. Ta kontakt med styret eller administrasjonen hvis du har forslag til noe som bør tas opp.

STED:
Selve årsmøtet finner sted på DogA, Norsk design og arkitektursenter, sine lokaler i Hausmannsgate 16 i Oslo. DogA ligger ved Kulturkirken Jakob, på sentrumssida av Akerselva.
http://www.doga.no/

TID:
lørdag 28.april, kl 11-18. Middag og sosialt fra kl 18.

Evt overnatting bestilles av hver enkelt, for eksempel på:
http://www.anker-hotel.no/ (like ved DogA)
http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/oslo/thon-hotel-opera/

OPPMØTE kl 11 i Popsenteret, dvs i bakgården på Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, nederst på Grünerløkka.
Selve årsmøtet starter med lunsj kl 12 på DogA, ca tre min gange fra Popsenteret.

KONSERT PÅ KVELDEN:
Lørdag kveld er det Jazzbox med band, platesnurring og mer på Nasjonal jazzscene. Hovedartist TBA.

PÅMELDING:
Påmelding til årsmøtet med navn og nummer snarest og senest mandag 16.april.
Meld også dersom du/dere av en eller annen merkelig grunn ikke skal delta på popsenteromvisning.

KONTAKT:
Styreleder Frode Sannum frode.sannum(a)oppland.org  9957 2569
Nestleder Kari Rolland akliro(a)hotmail.com 9972 2756
Valgkomiteen (leder): Staffan William-Olsson w-olsson(a)online.no 9224 4473
Valgkomiteen: Ane Marte Hammerø anemarte(a)gmail.com 9505 4693
Valgkomiteen: Håvard Bertling 9154 9496 havard.bertling(a)gmail.com
Adm: Kari Grete Jacobsen, daglig leder, karigrete(a)ostnorskjazzsenter.no 2200 5628
Adm: Ragnhild Menes, prosjektleder, ragnhild(a)ostnorskjazzsenter.no 2200 5629

Vedtekter for Østnorsk jazzsenter 2010

Comments are closed.

Fra forsiden