Nyheter

Ingrid Brattset ny styreleder i Østnorsk jazzsenter

Lørdag klappet årsmøtet i Østnorsk jazzsenter inn Ingrid Brattset som ny styreleder. Årsmøtet vedtok også at alle musikermedlemmer får stemmerett.

Ingrid Brattset har vært med i styret i Østnorsk jazzsenter i to perioder, som medlem og som nestleder. I helgen ble hun enstemmig valgt til styreleder i foreningen.

«Det er et ungt og sterkt lag jeg har med meg når vi skal strekke oss mot Østnorsk jazzsenters visjon «fulle hus og lange køer». Jeg gleder meg!» sier jazzsenterets nye leder.

I tillegg til Ingrid består det nye styret i Østnorsk jazzsenter av:  Kai Gustavsen (gjenvalg), Kjersti Løken, Hayden Powell, Audun Reithaug, Line Juul, Eyolf Dale (vara) og Truls Gjefsen (vara).

 

Frode Sannum og Ingrid Brattset årsmøte 2014Takket Frode Sannum
De 38 frammøtte på årsmøtet takket av Frode Sannum som har vært styreleder i seks år. Frode har gjort en stor innsats for jazzsenteret gjennom disse årene. Han har vært en viktig bidragsyter til å få etablert kompetansetilbudet i MØST, og han har vært en tilstedeværende og synlig leder for organisasjonen. Som takk for innsatsen mottok Frode et kunstfoto av trommeslager og altmuligkunstner Jonas H. Sjøvaag.

 

Stemmerett for alle medlemmer
Årsmøtet vedtok en endring i vedtektenes paragraf 4, som handler om stemmegivningen på årsmøtet. Da Østnorsk jazzsenter ble etablert i 1997 kopierte man vedtektene til Norsk jazzforum. Dermed fikk vi inn en formulering om at kun 10 representanter fra musikergrupperingen (uavhengig av det faktiske antall musikermedlemmer) har stemmerett på årsmøtet. Dersom de 10 representantene utgjorde færre enn 1/3 av det totale stemmeantallet på møtet, skulle de 10 vektes opp slik at de til sammen utgjorde 1/3. Lagsmedlemmene (storband, klubber og festivaler) hadde én stemme hver. Med andre ord hadde lagsmedlemmene til sammen alltid et flertall på 2/3. Årsmøtet vedtok i helgen å stryke denne formuleringen i vedtektene, og erstatte dette med at alle medlemmer har én stemme hver på årsmøtet.


Årsmøtet vedtok følgende styringsdokumenter:
Visjon og strategiplan 2014_2018
Vedtekter for Østnorsk jazzsenter 2014

 

Foto: Trond Grovane Moe

Fra forsiden