Nyheter

Engasjement ledig

Østnorsk jazzsenter er i vekst og ønsker å bidra til å skape flere arenaer for improvisert musikk. I takt med økte arbeidsoppgaver og økt ambisjonsnivå, har vi besluttet å lyse ut engasjement(er) som prosjektleder(e) for ett år.

Østnorsk jazzsenterer ett av fem regionale kompetanse- og produksjonssentre for jazz og improvisert musikk. Vi har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer på Østlandet, dvs i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. 

Østnorsk jazzsenter er organisert som en frivillig forening med årsmøte annet hvert år. Medlemmene består av storband, klubber, festivaler og musikere som er medlem i Norsk jazzforum med tilhørighet i Østlandsregionen. Senteret finansieres av et statlig driftstilskudd fra Norsk kulturråd i tillegg til prosjekt- og aktivitetsmidler fra blant andre fylkeskommunene i vår region. 

Østnorsk jazzsenter driver MØST Musikknettverk Østlandet, Ensemble Denada, Sommerkurs i storbandspill med mer. 

Vi leier kontor i Kulturkvartalet Schous nederst på Grünerløkka i Oslo, samlokalisert med en rekke andre musikkorganisasjoner. For tiden er det to fast ansatte i Østnorsk jazzsenter.

Engasjement ledig

Østnorsk jazzsenter søker prosjektleder(e) for ettårig engasjement

Østnorsk jazzsenter er i vekst og ønsker å bidra til å skape flere arenaer for improvisert musikk. I takt med økte arbeidsoppgaver og økt ambisjonsnivå, har vi besluttet å lyse ut engasjement(er) som prosjektleder(e):
Vi søker én eller to prosjektledere til én heltidsstilling eller to deltidsstillinger av tolv måneders varighet.
  • Prosjekt 1: nye arenaer og nye konsertarrangører. Vi søker en prosjektleder til å utvikle og veilede nye konsertarrangører i vår region.
  • Prosjekt 2: konsert-og turnévirksomhet. Vi søker en prosjektleder til å utvikle nye konsert- og turnétilbud.

Blant arbeidsoppgavene kan nevnes:

Utvikle prosjekter, utforme prosjektbeskrivelser og budsjetter, søke prosjektmidler, følge opp og gjennomføre aktiviteter, veilede og lære opp nye konsertarrangører og/eller turnébooking, evaluere tiltak og prosjekter, løpende budsjettansvar.
Stillingens nærmeste overordnede er daglig leder i Østnorsk jazzsenter.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har erfaring med konsert- og/eller turnévirksomhet. Kjennskap til musikklivet i regionen er en fordel, i likhet med kreativitet og gode samarbeidsevner.

Lønn og arbeidstid:

Lønn etter avtale. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt reiser innen Østlandsregionen.

Søknad:

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til post (a) ostnorskjazzsenter.no innen 30.mai 2016.

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Kari Grete Jacobsen tlf 2200 5628 post (a) ostnorskjazzsenter.no

Comments are closed.

Fra forsiden