Nyheter

Arrangør- og konsertutvikling for Østlandet

Solveig Skår og Håvard Skaset rigger seg i disse dager til i kontorene hos Østnorsk jazzsenter, klare for å jobbe med å utvikle nye konsertarrangører og nye konserttilbud i regionen.

Over: Solveig Skår og Håvard Skaset Foto: Trond Moe

Solveig og Håvard er engasjert i henholdsvis 40 og 60 % for å jobbe med prosjektutvikling i Østnorsk jazzsenter og MØST det neste året.

– Dette engasjementet gir oss en mulighet til å bidra til nytenking både i arrangørleddet og i utøverrollen, forteller Håvard Skaset. – Sammen med prosjektmakker Solveig skal jeg også se på hvordan utøvere fra smale sjangere kan gjøre seg mer aktuelle. Vi ønsker å kaste ball med konsertarrangører som er villige til å krysse sjangergrenser og å utfordre konsertformen.

– Jeg ser fram til å bli kjent med mange fine folk i musikkmiljøet i Østlandsregionen i løpet av prosjektperioden, fortsetter Solveig Skår. – Vi oppfordrer alle som har forslag og innspill til store og små ting som kan forbedre og forenkle arrangørhverdagen til å ta kontakt med oss. Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt, men vi har lyst til finne fram til tiltak som kan hjelpe til med å få «konserthjulene» til å rulle enda bedre!

Håvard Skaset, havard(a)ostnorskjazzsenter.no, er gitarist med årelang erfaring fra turné-, konsert- og festivalvirksomhet både som utøver og arrangør.
Solveig Skår, solveig(a)ostnorskjazzsenter.no, jobber deltid på Victoria Nasjonal jazzscene og har bakgrunn fra blant annet Radio Nova.

– Vi er utrolig glade for at Solveig og Håvard har lyst til å jobbe sammen med oss. Østnorsk jazzsenters hovedoppgave er å legge forholdene til rette for formidling av musikk på Østlandet, og nå har vi fått inn to svært kunnskapsrike og dedikerte prosjektmedarbeidere som skal få mulighet til å jobbe med både eksisterende og nye konsertarrangører, forteller daglig leder Kari Grete Jacobsen.

Østnorsk jazzsenterer ett av fem regionale kompetanse- og produksjonssentre for jazz og improvisert musikk. Vi har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer på Østlandet, dvs i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland. 

Comments are closed.

Fra forsiden