Nyheter

Åpne møter om etablering av MØST som egen organisasjon

Kulturrådet har vedtatt at MØST Musikknettverk Østlandet skal etableres som en egen organisasjon utenfor Østnorsk jazzsenter. Vi inviterer musikkbransjen i vår region til å bli med i prosessen!

MØST er i dag ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og har helt siden etableringen i 2010 vært organisert som et prosjekt i Østnorsk jazzsenter. Norsk kulturråd har vedtatt nye retningslinjer for de regionale kompetansenettverkene – og vedtaket innebærer blant annet at MØST må skilles ut fra Østnorsk jazzsenter og opprettes som egen organisasjon.

På veien fram mot nyetableringen ønsker vi å ha nær dialog med representanter fra hele musikkbransjen i vår region (dvs. Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark og Østfold). Første skritt på veien er fire åpne møter hvor vi vil orientere kort om hva MØST er i dag – og hvordan vi ser for oss at etableringsprosessen kan foregå framover mot et stiftelsesmøte rundt årsskiftet. Vi ønsker også innspill på hvordan vi legger opp løpet videre, hva MØST kan bli i framtida og hvem som ønsker å bidra i styre og stell. Alle som vil er derfor veldig velkommen til:

Kaffe- og dialogmøter om etablering av MØST:

  • Onsdag 23.august kl 14-15. Sted: Kulturhuset, Oslo
  • Mandag 28.august kl 10-11. Sted: Kulturkontoret, Tante Gerdas Kafé, Hamar
  • Mandag 28.august kl 14-15. Sted: Café Stift, Lillehammer
  • Fredag 22.september kl 13-14. Sted: K60, Fredrikstad

Bli med og tenk høyt sammen med oss!

Påmelding HER

 

Hvis du vil vite mer om hva MØST gjorde i 2016, kan du lese årsmeldinga fra i fjor: Årsmelding 2016 MØST

 

Fra forsiden