Nyheter

UTLYSNING: Produsent, 100% fast stilling

Østnorsk jazzsenter er ett av fem regionale kompetanse- og produksjonssentre for jazz og improvisert musikk med medlemskap i landsorganisasjonen Norsk jazzforum. Vårt formål er å på ideelt grunnlag spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer. Vår visjon er fulle hus og lange køer.
Driften er i all hovedsak offentlig finansiert gjennom Norsk kulturråd, med prosjekt- og driftstilskudd fra Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.
Østnorsk jazzsenter driver egen konsert- og formidlingsvirksomhet, ungdomsjazzorkestre og sommerkurs i storbandspill i tillegg til at vi har en rekke prosjektsamarbeider med ulike aktører og organisasjoner.  

STILLINGSUTSLYSNING:

PRODUSENT, 100% fast stilling
Produsenten skal videreutvikle våre tiltak innen konsert- og turnéformidling, arrangør­kompetanse, talentutvikling og samspilltilbud. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av konseptutvikling, planlegging, booking, søknads- og budsjettutforming, gjennomføring og evaluering.

Ved særlig egnethet vil vi vurdere å ansette to personer i deltidsstillinger.

Produsenten vil inngå i en liten og effektiv organisasjon som per i dag består av daglig leder i 100% stilling samt prosjektmedarbeidere i engasjementer av ulik størrelse og omfang.

Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning er en fordel. Erfaring fra kulturarbeid generelt og musikkfeltet spesielt vil bli tillagt vekt. God skriftlig og muntlig framstillingsevne står sentralt i det daglige arbeidet, likeså evne til å arbeide selvstendig og ansvarlig innen gitte rammer. Ryddighet, samarbeidsevne, kreativitet og effektivitet er egenskaper vi setter høyt. Personlig egnethet bli vektlagt.

Startdato
Oppstart høsten 2017 eller senest 1.jan 2018

Lønn og arbeidstid
Lønn etter avtale. Pensjonsavtale. Reiser og ukurant arbeidstid må påregnes. 6 mnd prøvetid.

Arbeidssted/kontor
Kontorfellesskap i Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo.

Kontaktperson
Daglig leder Kari Grete Jacobsen post(a)ostnorskjazzsenter.no tlf 2200 5628 mob 916 74 744

Søknad sendes Østnorsk jazzsenter post(a)ostnorskjazzsenter.no innen mandag 2.okt 2017.

Fra forsiden

Nyheter

OJKOS søkjer medlemmer!

OJKOS (Orkesteret for jazzkomponistar i Oslo) er eit nyoppstarta orkester for profesjonelle jazzkomponistar i etableringsfasen som held til i Oslo-området. Orkesteret blir starta opp som eit samarbeid mellom Østnorsk jazzsenter og ei prosjektgruppe på fem jazzutøvarar/-komponistar. Vi søkjer no etter medlemmer.

Nyheter

Fem innspill til kulturmelding fra Østnorsk jazzsenter

Likestilt rekruttering til musikklivet, langsiktig finansiering av orkestre og ensembler i det frie feltet, økte bevilgninger til produksjons- og kompetansesentrene på Østlandet, gjenoppliving av tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg samt styrking av helårsarrangørene.