Nyheter

Sakspapirer til årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 avholdes på Nasjonal jazzscene Victoria mandag 21.sep kl 14.

Program for dagen:

kl 1330 oppmøte, registrering og kaffe
kl 1400 møtestart

  • Sak 1 Godkjenninger: Mandater, innkalling og dagsorden
  • Sak 2  Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen
  • Sak 3 Forretningsorden
  • Sak 4 Orientering: Årsmeldinger for 2018 og 2019
  • Sak 5 Regnskap for 2018 og 2019
  • Sak 6 Visjon- og strategiplan for perioden 2020 – 2022 – 2024
  • Sak 7 Innkomne saker
  • Sak 8 A og B Vedtektsendringer
  • Sak 9 Valg

ca kl 1730 møteslutt

Det blir mulig å henge litt etter møteslutt, slik at vi er sikre på at alle unngår å reise hjem i rushtida.

Årsmøtet blir ikke strømmet.

Sakspapirer:

Dagsorden med forslag til vedtak
Årsmelding 2018
Årsmelding 2019
Revidert regnskap 2018
Revidert regnskap 2019
Etiske retningslinjer vedtatt 2018
Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

NB. Vi trykker opp sakspapirene til møtet. Alle skal få.

Fra forsiden

Nyheter

Improvisasjonsverksted for ungdom

Østnorsk jazzsenter inviterer til improvisasjonsverksted for musikere i alderen 13 til 21 år. Deltakerne må kunne spille et instrument rimelig bra, men trenger ikke å beherske improvisasjon fra før.