Nyheter

Sakspapirer til årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 avholdes på Nasjonal jazzscene Victoria mandag 21.sep kl 14.

Program for dagen:

kl 1330 oppmøte, registrering og kaffe
kl 1400 møtestart

  • Sak 1 Godkjenninger: Mandater, innkalling og dagsorden
  • Sak 2  Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen
  • Sak 3 Forretningsorden
  • Sak 4 Orientering: Årsmeldinger for 2018 og 2019
  • Sak 5 Regnskap for 2018 og 2019
  • Sak 6 Visjon- og strategiplan for perioden 2020 – 2022 – 2024
  • Sak 7 Innkomne saker
  • Sak 8 A og B Vedtektsendringer
  • Sak 9 Valg

ca kl 1730 møteslutt

Det blir mulig å henge litt etter møteslutt, slik at vi er sikre på at alle unngår å reise hjem i rushtida.

Årsmøtet blir ikke strømmet.

Sakspapirer:

Dagsorden med forslag til vedtak
Årsmelding 2018
Årsmelding 2019
Revidert regnskap 2018
Revidert regnskap 2019
Etiske retningslinjer vedtatt 2018
Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

NB. Vi trykker opp sakspapirene til møtet. Alle skal få.

Fra forsiden

Nyheter

Kontraktsformuleringer under pandemien

De fem regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har sammen utarbeidet anbefalte kontraktsformuleringer for konserter som bookes under pandemien. Hensikten er å i størst mulig grad ivareta både arrangører og musikere ved eventuell avlysninger.

Nyheter

Kulturrådet utsetter varslede endringer

Kulturrådet melder 28. januar at de utsetter de varslede endringene av retningslinjer for tilskudd, og dermed vil det være mulig å benytte tilskudd til nødvendige avlysninger, også etter 2. desember.