Nyheter

Kontraktsformuleringer under pandemien

De fem regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har sammen utarbeidet anbefalte kontraktsformuleringer for konserter som bookes under pandemien. Hensikten er å i størst mulig grad ivareta både arrangører og musikere ved eventuell avlysninger.

– Det er bred enighet i organisasjonene om at det er behov for kontrakter som sikrer både klubbene og musikerne. Vi ønsker alle å arrangere og holde kulturlivet gående, men det er risikofylt og sårbart med avlysninger på kort varsel. Disse forslagene til formuleringer vil forhåpentligvis sikre musikerne honorarutbetalinger ved avlysninger som arrangører også kan leve med, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.
– Det er veldig usikre tider og behovet for forutsigbarhet er skrikende. Dessverre er myndighetene lite til hjelp her, og det er desto viktigere å ha kontrakter som gir forutsigbar avklaring om en avlysning eller utsettelse vil skje, sier Bråtømyr.

Forslaget retter seg mot arrangører med offentlige tilskudd som har midler til å dekke utbetalinger og utgifter. Det innebærer at arrangøren garanterer for en viss prosentandel som utbetales til artist uavhengig av om konserten blir avlyst eller utsatt. I utarbeidelsen av formuleringene har organisasjonene fått juridisk hjelp fra advokatfirmaet Bing Hodneland, og det er også hentet innspill fra Creos kontraktforslag.

Bråtømyr forteller at også jazzklubbene har bidratt: – Vi har arrangert digitale møter hvor vi har gått igjennom forslaget med våre klubbmedlemmer og tatt med innspill i utformingen. Tilbakemeldingene fra klubbene er positive, og vi håper dette vil være til hjelp for alle parter.

Anbefalingene til kontraktsformuleringer kan lastes ned her (pdf).

Fra forsiden

Intervju

OJKOS spelar: Henriette Eilertsen

Prosessen med debutplata Poems for flute var intens og lærerik for Henriette Eilertsen. Ut av bobla kjem ho til OJKOS med heilt ny musikk.

Intervju

Klanglige minner fra Bendik Sells og Oslo 14

Komponist Bendik Sells har komponert for det improviserande vokaleensemblet Oslo 14 som urframfører verket “Snow, Wind and Whale” i Vigelandsmausoleet laurdag. Korleis lét ni stemmer sine klanglege tolkingar av snø, vind og kvalsong?