Nyheter

Østnorsk jazzsenter oppsummerer 2020

Pandemien og nedstengningen av kulturlivet har vist hvor store hull det er i det økonomiske sikkerhetsnettet for det prosjektfinansierte musikkfeltet. Vi kjemper fortsatt for forutsigbare og profesjonelle betingelser for skapere og utøvere i det frie feltet.

2020 ble et vanskelig år, også for Østnorsk jazzsenter. Men tross alt gjennomførte vi to tredeler av planlagte aktiviteter gjennom de om lag sju månedene hvor både kulturarrangementer, reiser og samlinger var tillatt. Hele 108 av 153 planlagte produksjonsdager ble gjennomført, der 23 av disse ble digitale. Dette inkluderer 22 av 51 planlagte konserter. Til sammenligning leverte vi musikk til 38 konserter i 2019, samt produksjonsdager for disse.

Midt oppi alle endringer, reiserestriksjoner og arrangementsforbud var det takknemling å få avklart, allerede tidlig i pandemien, at vi fikk beholde tilskudd fra Kulturrådet og fylkeskommunene, selv om planlagte aktiviteter ble avlyst på kort varsel. Dette ga administrasjonen et stort handlingsrom, og nye planer kunne legges fortløpende. Etterhvert som koronarestriksjonene ble strammet til, opplevde musikere og konsertarrangører stadig flere avlysninger og tapte oppdrag. Parallelt med dette, ble det stadig viktigere at Østnorsk jazzsenter kunne garantere for honorar til våre oppdragstakere. Siden midten av mars 2020 har vi betalt ut avtalte honorarer etter trappetrinnsmodellen med 50% ved avlysning mindre enn tre måneder før gjennomføring, 75% ved to måneder før og 100% ved avlysning én måned før. Å opptre ryddig overfor utøvere og skapere, har vært viktig for oss. Når pandemien traff, ble hullene i det økonomiske og juridiske sikkerhetsnettet rundt frilanserne raskt synlige. Kanskje bør kulturfeltet innføre forskuddsbetaling til kunstnere – på samme måte som det er helt innafor å betale både reise, overnatting og festivalpass på forhånd?

På nivå med året før, har vi engasjert 98 oppdragstakere gjennom 2020, 33 kvinner og 65 menn; noen med korte oppdrag ned mot én dags vikararbeid, og andre på mer omfattende kontrakter som løper over flere år. Ingen kunstnere er dog engasjert på heltid. Alle har langt mindre enn halvtidsengasjementer. De 98 oppdragstakerne har levert 903 arbeidsdager, som tilsvarer 3,9 årsverk. Oppdrag innen komposisjon og musikkarrangementer kommer i tillegg.

I løpet av fjoråret har våre ensembler framført musikk av 60 komponister – hvorav 51 menn og ni kvinner. Blant annet åpnet Oslo jazzensemble Oslo jazzfestival med musikk av fire komponister, inkludert originalskrevet musikk med norske tekster av Torun Eriksen og ny musikk av Kalle Moberg. Fjoråret bragte også tre plateutgivelser, alle med nyskrevet musikk av én kvinne og én mann: Michaela Antalovás «Nethuns – Music for 14-piece ensemble» for OJKOS Orkesteret for jazzkomponister i Oslo utgitt på Dugnad rec., samt to plater med musikk av Andreas Rotevatn; «Vendskap» m/BUVUS Buskerud og Vestfold ungdomsstorband, utgitt av Østnorsk jazzsenter, og «Alea iacta est» m/OJKOS, utgitt av Odin/Grappa. Sistnevnte ble nominert til Spellemann i klassen for TONOs komponistpris. Hurra!

Til sammen har 306 barn og unge tatt del i våre rekrutterings- og talentutviklingstilbud; 210 kormedlemmer har øvd inn jazzlåter på øret og opptrådt sammen med Kåre Nymark kvartett i turnéprosjektet Fly til månen, fly!, mens 96 unge musikere i alderen 14 til 21 har deltatt i våre fire regionale ungjazzensembler.

Østnorsk jazzsenter følger kunstnerorganisasjonen Creos anbefalte minstesatser for prøver, konserter og undervisning i alle prosjekter med øremerket finansiering og salgsinntekter. Som følge av manglende finansiering har vi derimot ikke honorert i henhold til minstesatsene i utviklingsprosjektene Oslo 14 og OJKOS.

Norsk kulturråd har innvilget kr 0,3 mill til drift av OJKOS i 2021. Tilskuddet «er gjort mogleg på grunn av ei midlertidig auke av ramma for tilskotsordninga i samband med koronapandemien. Det kan ikke reknast med same tilskot ved neste søknad. » Med tilskudd fra Kulturfondet kan vi fullfinansiere honorar til musikerne i OJKOS på fire av åtte planlagte konserter. Da er honorar for prøver ikke tatt med.

Koronapandemien og dens negative økonomiske konsekvenser for store deler av musikklivet, har vist hvor store forskjellene er mellom de store musikkinstitusjonene og de mange små aktørene i feltet. Prosjektfinansieringen i det frie feltet sikrer verken romslige budsjetter, juridisk kompetanse eller tariffestede rettigheter for enkeltstående oppdragstakere.

Tilbake i 2004 gjennomførte Norsk kulturråd en omfattende evaluering av ulike kulturvirksomheter. Om Østnorsk jazzsenter og de regionale jazzsentrene konkluderte evalueringen: «Når det gjelder fremtiden for sentrene, så er det tross godt gjennomslag hos politikere og forvaltning, fremdeles et faktum at tilskuddene til jazz er uforholdsmessig lave (…) Dette gjelder ikke minst støtten til ensembler på høyt kunstnerisk nivå. Musikkformen behandles fremdeles svært forskjellig fra andre musikkformer på høyt nivå. I tråd med dette bør de statlige tilskuddene til alle sentrene trappes opp (…)».

Ved inngangen til 2021 er situasjonen stort sett den samme som den var i 2004. De regionale jazzsentrene og de regionale ensemblene leverer musikk av internasjonal klasse, mens driften fortsatt er basert på begrensede og kortsiktige prosjekttilskudd. Vi kjemper fortsatt for forutsigbare og profesjonelle forutsetninger for utøvere og skapere i det frie feltet. Kom an, minister, det er på tide å løfte jazzen.

Lørenskog, 15. mars 2021
Nina Kongtorp
styreleder

Les årsmeldingen for Østnorsk jazzsenter 2020 her.


Tillegg per 18. mai 2021:

I lys av siste ukes avisoppslag om de store kulturinstitusjonenes overskudd i katastrofeåret 2o20, ønsker vi å presisere følgende:

Østnorsk jazzsenter er registrert i Frivillighetsregisteret og mottok i 2019 mer enn 60% av inntektene fra offentlige tilskudd. Organisasjonen var derfor ikke kvalifisert for å motta koronakompensasjon i 2020, verken fra Kulturrådet eller fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I 2021 er ordningen for frivilligheten endret, og vi har per mai mottatt kr 52 810.

Som følge av avlysninger og utsettelser av arrangementer, ble salgsinntektene våre opp mot en halv million lavere enn budsjettert. Likevel gikk vi ut av fjoråret med et overskudd på kr 349 018. Det positive resultatet skyldes i hovedsak at så godt som all reise- og møtevirksomhet ble avlyst fra og med midten av mars og ut året, ved siden av noe besparelser på kontorleie etter at vi flyttet kontoret fra Schous til Dronningens gate i oktober 2019.

Østnorsk jazzsenter har ikke permittert faste ansatte i 2020. Vi har heller ikke trukket tilbake honorar til næringsdrivende som følge av avlysninger eller utsettelser. Kun ved ett tilfelle har vi holdt tilbake honorar for oppdrag som ble avlyst; to konserter og fem prøvedager for Oslo jazzensemble i juni og juli. Oppdragene ble utsatt allerede gjennomført oppdrag, mens innkalte vikarer som ikke fikk fornyet oppdrag, mottok honorar for opprinnelige planer. Østnorsk jazzsenter har engasjert musikere og andre oppdragstakere omtrent som normalt gjennom året, med unntak av årsmøtet og opp mot tre avlyste regionale fagsamlinger. I et normalår ville vi hyrt inn ett eller to musikalske innslag, samt én til fem personer til å holde foredrag eller delta i panel på disse arrangementene.

Oslo, 18. mai 2021
Kari Grete Jacobsen
daglig leder

Fra forsiden

Intervju

OJKOS spelar Andrine Dyblie Erdal

I den nye OJKOS-stallen frå 2023 er det ein som skil seg litt ekstra ut - cellisten Andrine Dyblie Erdal har bakgrunn frå den klassiske musikken og er utdanna i orkesterdireksjon frå Norges Musikkhøgskolen, og starta orkesterinteressen i ung alder i Nordstrand ungdomsorkester. No har ho skrive sitt første verk for OJKOS!