Nyheter

Kaller inn til årsmøte 2018

Alle medlemmer kalles inn til årsmøte i Østnorsk jazzsenter lørdag 14.april 2018 på Kulturhuset i Oslo.

Østnorsk jazzsenter har årsmøte annahvert år, og neste møte avholdes 14.april  2018 kl 12-18 på Kulturhuset i Oslo. Alle som er medlem i Norsk jazzforum og som har postadresse på Østlandet, dvs i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oppland og Hedmark, har stemmerett på møtet.

Årsmøtet består av faste poster (årsmeldinger, regnskap og valg) i tillegg til saker som medlemmene ønsker at vi skal ta opp. Styret tar gjerne i mot forslag til saker. Forslag sendes inn senest fire uker før møtet. Send til post(a)ostnorskjazzsenter.no

Valgkomiteen tar i mot forslag på kandidater til styreverv. Send til valgkomite(a)ostnorskjazzsenter.no
Valgkomiteen består av:

 • Håvard Bertling
 • Anja Eline Skybakmoen
 • Lars H. Kurverud

Styret for Østnorsk jazzsenter består av:

 • styreleder Nina Kongtorp
 • nestleder Audun Reithaug
 • Hayden Powell
 • Anne Toril Kasin
 • Rita Rohdin Nyhus
 • Morten Tørmoen
 • vara, Siv Øyunn Kjenstad
 • vara, Live Foyn Friis

Hele styret er på valg.

Vedtekter for Østnorsk jazzsenter
Årsmelding 2016 Østnorsk jazzsenter
Årsmelding 2016 MØST

Informasjon om påmelding til årsmøtet kommer over nyttår og sakspapirer sendes ut uka før møtet.

Fra forsiden

Nyheter

OJKOS søkjer medlemmer!

OJKOS (Orkesteret for jazzkomponistar i Oslo) er eit nyoppstarta orkester for profesjonelle jazzkomponistar i etableringsfasen som held til i Oslo-området. Orkesteret blir starta opp som eit samarbeid mellom Østnorsk jazzsenter og ei prosjektgruppe på fem jazzutøvarar/-komponistar. Vi søkjer no etter medlemmer.

Nyheter

Fem innspill til kulturmelding fra Østnorsk jazzsenter

Likestilt rekruttering til musikklivet, langsiktig finansiering av orkestre og ensembler i det frie feltet, økte bevilgninger til produksjons- og kompetansesentrene på Østlandet, gjenoppliving av tilskuddsordningen for lokale og regionale kulturbygg samt styrking av helårsarrangørene.