Nyheter (5)

Nyheter

Kulturrådet utsetter varslede endringer

Det var i forrige uke at Norsk jazzforum sammen med de regionale jazzsentrene, Creo, Samspill og Ny musikk, i brev til Kulturrådet argumenterte mot de varslede endringene i...

Nyheter

Infomøter om støtteordningene

I samarbeid med Gramart og Oslo musikkråd avholder Østnorsk jazzsenter to separate infomøter i sine lokaler på Schous kulturbryggeri i Oslo: Fondssøkerkurs for musikere og artister man. 21.jan...

Fra forsiden

Nyheter

Kontraktsformuleringer under pandemien

De fem regionale jazzsentrene og Norsk jazzforum har sammen utarbeidet anbefalte kontraktsformuleringer for konserter som bookes under pandemien. Hensikten er å i størst mulig grad ivareta både arrangører og musikere ved eventuell avlysninger.

Nyheter

Støtte til Kongsberg Jazzfestival

- Oppbygginga i landet er tufta på demokratiske prinsipp, dette gjeld òg for kulturlivet. Ein har eit tett samarbeid med både løyvande myndigheiter og andre samarbeidspartnarar, men sjølvråderetten til den enkelte kulturaktør må aldri vika, skriv fleire av landets jazzfestivalar og Norsk jazzforum i dette innlegget i støtte til Kongsberg Jazzfestival.