Nyheter (14)

Nyheter

Norsk jazzforums innspill til statsbudsjettet 2023

Norsk jazzforum har levert høringssvar til Stortingets familie- og kulturkomité og utenriks- og forsvarskomité om statsbudsjettet for 2023. Regionale jazzensembler, Norsk kulturråds tilskuddsordninger, regionale kulturfond og UDs kulturmidler var sentrale saker i innspillene.

Nyheter

Storbandkurs påmeldingsfrist 20. mai

Årets sommerkurs i storbandspill og storbandledelse ledes av Hildegunn Øiseth (bildet), Andreas Håkestad og Njål Ølnes. I tillegg består lærerstaben av Hanna Paulsberg, Gunhild Seim, Kristoffer Kompen og Espen Berg.

Fra forsiden

Konsert

Ungjazzhelg i hovudstaden!

Akerhus og Oslo ungdomsjazzorkester, Ungdommens improorkester og Ung vokal spelar på Musikkfest Oslo laurdag 3. juni.