Nyheter

Årsmøtetida er her!

Plutselig ble det vår og tid for å melde seg på årsmøtet i Østnorsk jazzsenter. Stedet er Kulturhuset i Oslo og datoen er lørdag 14.april.

Påmelding til årsmøtet gjøres ved å sende:

 • navn
 • epostadresse
 • mobilnummer
 • navn hvem du representerer (gjelder for storband/klubb/festival)
 • om du skal være med på middag etter møtet
 • om du skal være med på konsert etter møtet

til post(a)ostnorskjazzsenter.no innen mandag 9.april

 

Dagsorden:

kl 12 registrering og lunsj

kl 13 innlegg:

 • Norsk kulturråds forventninger til Østnorsk jazzsenter v/Jan Ole Otnæs, rådsmedlem og leder for Musikkutvalget for festival- og arrangørstøtten
 • Folkemusikken på Østlandet: utfordringer og muligheter v/NN
 • Visemiljøet på Østlandet: utfordringer og muligheter v/Audun Reithaug, daglig leder i Norsk viseforum
 • Ekspertutvalgets forslag til forvaltning av kulturfeltet i de nye fylkeskommunene. Hva skjer’a? v/ Torbjørn H. Valum, tidligere daglig leder Norske konsertarrangører

Åpning av årsmøtet

Sak 1 Godkjenninger av mandater, innkalling og dagsorden

Sak 2 Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen

 • Forslag til møteleder;: Solveig Skår
 • Forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Audun Ellingsen
 • Forslag til tellekorps: Ingrid Ytre-Arne
 • Forslag til protokollunderskrivere: Jon-K. Johnsen og Lars H. Kurverud

Sak 3 Forretningsorden

Sak 4 Orientering: årsmeldinger for 2016 og 2017

Sak 5 Regnskap for 2016 og 2017

sak 6 Strategiplan 2018-2022

Sak 7 Innkomne saker (ingen saker har kommet inn)

sak 8 Forslag om økt møtegodtgjøring

Sak 9 Valgkomiteens innstilling, valg av valgkomité (tba) og revisor (Registrert revisor Bente Wilhelmsen foreslås gjenoppnevnt)

ca kl 1630 Møtet avsluttes

kl 18 Middag på Hon San, Stortingsgata 8

kl 20 Kvelden fortsetter: Dr. Lonnie Smith trio på Nasjonal jazzscene (konsertstart kl 21)

Alle får blekke med sakspapirer på møtet.

 

Oppmøte og stemmegivning med mer

I henhold til vedtektene kan alle medlemmer av Norsk jazzforum i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Oppland og Hedmark delta på årsmøtet i Østnorsk jazzsenter. Musikermedlemmer har én stemme hver, mens medlemslagene, dvs klubber, storband og festivaler, har én stemme hver og kan i tillegg stille med observatører med talerett. Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Det koster ikke noe å delta på årsmøtet. Lunsj, middag og konsert på kvelden er inkludert… bortsett fra drikke som du må betale for sjæl.

Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

 

Kulturhuset i Oslo finner du i Youngsgate 6, rundt hjørnet for Youngstorget.

Fra forsiden